Results 1 - 7 of 7

Резиденцијална климатизација

Наши партнери и брендови

About Technicool

Техникул е водечка компанија во полето на современите системи за ладење и греење, со богато портфолио на успешно завршени проекти во Македонија и пошироко. 

Компанијата е формирана во 1986 година и како резултат на постојаното усовршување, истражување и анализа на светските трендови во полето на ладење и греење, во 2006 та година е проширена и ребрендирана под препознатливото име ТЕХНИКУЛ.

 

Contact Us

  078-226-714

ул. Невена Ѓеоргиева - Дуња 19 / Скопје

09:00 - 15:00

 info@technicool.mk

Customer Service